Występ chóru mieszanego Słowieczek z Rudy Śląskiej