Pozostałe Sakramenty

Pozostałe sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Druga i czwarta niedziela miesiąca, godz. 1700.

ROCZKI

Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 1700.

KOMUNIA I ODWIEDZINY CHORYCH

I piątek lub I sobota miesiąca, godziny poranne i przedpołudniowe.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Według umówienia.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

26 kwietnia 2020

16 maj 2021

22 maj 2022

28 maj 2023

19 maj 2024

18 maj 2025

24 maj 2026

16 maj 2027

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu św. i innych sakramentów

Strona Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu