OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NA  II NIEDZIELĘ ADWENTU 5.XII. 2021


  1. Roraty w naszym kościele dla dorosłych we wtorek, czwartek i sobotę o 7, a dla dzieci od poniedziałku do piątku o g. 18.                                  Serdecznie zapraszamy !!!

  2. Dzisiaj ( 5.grudnia ) – zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.

  3. Dzisiaj też ( 5. XII ) spotkanie organizacyjne dla Sióstr Zewnętrznych o g. 15 w dolnym kościele.

  1. Dnia 7.grudnia o g. 18 w katedrze w Gliwicach podczas Mszy św. Biskup Gliwicki dokona uroczystego wprowadzenia kandydatów do posługi Nadzwyczajnych Szafarzy komunii św. Z naszej parafii będzie ich 4.

  2. Dnia 8.grudnia święto NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – Patronalne święto Braci Zewnętrznych. Zapraszamy na Mszę św. o g. 18. w intencji Braci oraz ich rodzin.

  3. Natomiast 9.grudnia – Patronalne Święto Marianek. Również zapraszamy na Mszę św. w ich intencji na g. 18.

  4. Zapraszamy po Opłatki w cenie 4 zł i małe świece w cenie 7 zł.

 

 

Ks. Tadeusz Gajda, CR

              proboszcz

Strona Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Bytomiu