ZESPÓŁ CANTATE DOMINO

 

Zadaniem naszej scholki jest chwalenie Pana Boga poprzez śpiew, oraz wspólne spotkania, które scalają nas jaką jedną, Bożą wspólnotę