Dekret Biskupa Gliwickiego w sprawie wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce.