Duszpasterze

Ks. Tadeusz Gajda CR

Proboszcz

 

 

Urodził się 18.lutego 1952 roku w Osięcinach na ziemi kujawskiej.
Po przeprowadzce do Wielkopolski w 1958 uczęszczał do Szkół Podstawowych w Srebrnej Górze i w Wapnie. Po ukończeniu ósmej klasy edukację kontynuował w Poznaniu w NSD. Do trzeciej klasy liceum uczęszczał w Radziwiłłowie Mazowieckim Maturę ukończył
w Warszawie w I Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym na Żoliborzu. Po maturze odbył Nowicjat u Księży Zmartwychwstańców w Radziwiłłowie Mazowieckim.

Następnie udał się do Krakowa na studia filozoficzno-teologiczne, które ukończył w 1978 roku i przyjął święcenia kapłańskie 20 maja. Po święceniach rozpoczął się dla niego szlak kapłańskiej posługi.

Najpierw Kościerzyna, po niespełna roku Bytom – 3 lata, następnie Poznań Wilda – 1 rok i studia na KUL-u przez 5 lat (pedagogika).
Po studiach wraca do pracy duszpasterskiej najpierw do Krakowa
– 3 lata (ojciec duchowny WSD), następnie Radziwiłłów Maz.- 2 lata (mistrz nowicjatu) i znów Kraków – 3 lata (rektor nowego WSD przy Pawlickiego 1). Po pracy w formacji praca parafialna: Warszawa – 1 rok, następnie Mszana Górna – 3 lata (duszpasterz powołaniowy)
i znów Warszawa tym razem – 7 lat (proboszcz i przełożony).

Po Warszawie znów Kraków, tym razem – 3 lata (prowincjał),
a następnie przez pół roku Chicago. Po przyjeździe do Polski Poznań Wilda – 3 lata (przełożony i mistrz nowicjatu przez 1 rok), następnie Krokowa – 4 lata (przełożony) i Radziwiłłów Maz. – 1,5 roku (dyrektor domu rekolekcyjnego). Z tamtego domu przybył do Wierzchowa w którym był przez pół roku, a następnie nowe wyzwanie – Bytom ( jako proboszcz i przełożony ). Jest w dalszym ciągu moderatorem Braci Zewnętrznych i Sióstr Zewnętrznych.

Lubi podróżować, długie spacery, fotografować i czytać książki
o nowej ewangelizacji.

Ks. Kazimierz Sawościanik CR

 

Kapłan Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Przybył do Bytomia z Parafii pod. wezw. Imienia Maryi w Poznaniu . Urodzony
w Złocieńcu na Pojezierzu Drawskim. Do zgromadzenia wstąpił
w 1976r. Święcenia kapłańskie otrzymał z rak Ks. Bp Stanisława Smoleńskiego w 1983r. w Krakowie. W roku 2021 osiągnął wiek emerytalny. Od 25 sierpnia przez władze zakonne został skierowany do pomocy w tutejszej parafii.