Liturgiczna Służba Ołtarza

Spotkania: sobota godz. 10.00.

  Służba Liturgiczna Ołtarza – czyli ministranci
i lektorzy, to grupa, która skupia tylko młodzież męską. Ministranci poprzez swoją służbę wskazują, ze każde nabożeństwo liturgiczne
i Eucharystia sprawowana w kościele nie jest tylko sprawą kapłana, ale także wszystkich wiernych. Ministrant Słowa Bożego (potocznie zwany lektor) przekazuje Ludowi Bożemu słowo Pisma Świętego, za wyjątkiem Ewangelii. Aby zostać lektorem należy pozytywnie ukończyć kurs lektorski, po czym zostaje się upoważnionym do stałego pełnienia funkcji lektora na zgromadzeniu liturgicznym. Zbiórki dla ministrantów, lektorów i kandydatów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00,  w salce parafialnej. Oczywiście ministranci i lektorzy poza tą najważniejszą służbą przy Ołtarzu wyjeżdżają wspólnie na wakacje, ferie zimowe, turnieje między parafialne lub po mszy grają w ping-ponga.