Informacje dla rodziców 2023/2024

      Klasa III jest czasem bezpośredniego przygotowania – teoretycznego i praktycznego – do korzystania z sakramentu Spowiedzi i przyjmowania sakramentu Eucharystii.
W przygotowanie angażują się zarówno dzieci jak i rodzice. Ważne jest by w tym szczególnym czasie dbać o wzrost duchowych Was
i Waszych dzieci. Warto byście czasem podejmowali przy dziecku tematy związane z Kościołem i religią, a nade wszystko abyście pokazywali dziecku jak ważne jest życie sakramentami, codzienna modlitwa i spotkanie z Jezusem.

Uroczystość I Komunii Świętej, Biały Tydzień

1. Pierwsza Komunia święta w Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego odbędzie się dnia 19 maja 2024 roku na Mszy św. o godzinie 11.00.
2. W „Białym Tygodniu” Msze święte dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców będą sprawowane o godzinie 18.00.
3. Gorąco zapraszamy i zachęcamy do udziału w procesji Bożego Ciała i procesjach oktawy Bożego Ciała 2024 r.
4. Gorąco zachęcamy by dzieci w pierwszych tygodniach października przystąpiły do wspólnot działających w parafii (Marianki i Ministranci – sobota godz.10.00 i 11.00).

Terminy obowiązkowych spotkań liturgicznych i formacyjnych

1. Przygotowanie do Uroczystości I Komunii świętej obejmuje zarówno dzieci jak i ich rodziców/prawnych opiekunów. Pomoc dziadków może być jedynie w pojedynczych i wyjątkowych sytuacjach losowych.

2. Próby będą odbywać się według podanego później harmonogramu.

4. Zachęcamy również i sugerujemy, aby kandydaci do I Komunii św. brali czynny udział w nabożeństwach różańcowych dla dzieci
w październiku (od poniedziałku do piątku godz.16.30), w Mszach Roratnich w Adwencie (poniedziałek-piątek, godz.18.00) oraz nabożeństwach Drogi Krzyżowej w Wielkim Poście (piątek godz.16.30). Spotkania te są wyznaczane i ogłaszane w czasie niedzielnych komunikatów duszpasterskich.
5. Spowiedź św. połączona z nabożeństwem pokutnym odbędzie się na wiosnę – termin zostanie ogłoszony.
6. Bardzo proszę przysłuchiwać się ogłoszeniom (internet, Msza św).

Dokumenty chrztu dziecka, zgoda proboszcza innej parafii oraz materiał katechizmowy do zdawania

1.Najpóźniej do dnia 30 listopada 2023 r. prosimy o dostarczenie świadectwa chrztu tych dzieci, które idą do I Komunii świętej w naszym kościele, ale sakrament chrztu przyjmowały w innej parafii aniżeli nasza. Po stosowne zaświadczenie proszę zgłosić się do parafii chrztu dziecka. Świadectwo chrztu jest bezwzględnie wymagane do przyjęcia sakramentu Eucharystii!
2. Jeżeli dziecko mieszka poza parafią Wniebowstąpienia Pańskiego to przy zapisach konieczna jest pisemna zgoda Ks. Proboszcza parafii zamieszkania. Dokument ten należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem do dziecka do komunii lub najpóźniej do 16 października 2023r.

Stroje komunijne, fotograf i operator kamery

1. Stroje dla dzieci będą wykonywane w jednym z zakładów krawieckich, którego przedstawiciel będzie obecny na jednym ze spotkań formacyjnych dla rodziców.
2. W czasie celebracji I Komunii św. obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć i nagrywania Uroczystości. Dla całej grupy zdjęcia i nagrania z tej Mszy Świętej wykonają za aprobatą księdza Proboszcza zamówieni profesjonaliści.

Terminy Komunii Świętej na przyszłe lata:

 

2024  – 19 maja

2025 18 maja

202624 maj

202716 maj

ks. Tomasz Sułkowski C.R.