OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NA I NIEDZIELE ADWENTU

 

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

 1. Zapraszamy na Roraty:

– dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 18.00,

–  dorosłych od środy do soboty o godz. 7.00.

 1. Zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia od poniedziałku do piątku o godz. 15.00, którą prowadzić będzie wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego
  w dolnym kościele.

 1. Od I Niedzieli Adwentu będziemy modlić się po każdej mszy św. przez wstawiennictwo
  Św. Michała Archanioła prosząc o opiekę nad naszą wspólnotą parafialną.

 1. Dziś msza św. o godz. 17.00 w intencji Róży Różańca Rodzinnego, a po mszy spotkanie formacyjne.

 1. Od dzisiejszej Niedzieli, poświęcone opłatki wigilijne są do nabycia w dni powszednie w zakrystii i w kancelarii, a w niedziele przy stoliku z tylu kościoła, jak również świece Caritas w cenie:
  duża – 15 zł., mała – 7 zł.

 1. W tym tygodniu przypada:

I Czwartek miesiąca – po mszach św. o godz. 7.00 – Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy.
Msza św. w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnym i misyjnych o godz. 18.00, po mszy św. nabożeństwo o nowe powołania.

 1. W poniedziałek (4 grudnia) – zapraszamy wszystkich Górników, Ratowników oraz Emerytów Górniczych i ich rodziny na Mszę św. o godz. 11.00 z okazji Św. Barbary – Patronki Braci Górniczej.

 2. We wtorek (5 grudnia), zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej na Msza św. z poświęceniem medalików i książeczek o godz. 18.00.

 3. W piątek (8 grudnia) – Uroczystość Poczęcia NMP. W tym dniu na mszy św. o godz. 18.00 Marianki odnowią swoje przyrzeczenia i wprowadzimy nowe dziewczynki do grona Dzieci Maryi. Polecajmy w naszych modlitwach wspólnotę Dzieci Maryi i ich rodziny.

 4. Z tyłu kościoła Marianki rozprowadzają ozdoby świąteczne. Zebrane fundusze będą przeznaczone na zimowy wyjazd.

 5. Na swoje spotkania zapraszamy:

– Krąg Biblijny we wtorek po mszy św. wieczornej .

– Braci i siostry zewnętrzne w  czwartek po mszy św. wieczornej.

– Barkę w czwartek po mszy św. wieczornej.

– Oazę w piątek o godz. 19.00.

– ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 10.00.

– Marianki w sobotę o godz. 11.00.

13. Zachęcamy do nabywania kalendarza parafialnego na 2024 rok. Koszt kalendarza to 15 zł. Kalendarz można nabyć w każdą niedziele z tyłu kościoła, a w tygodniu w kancelarii i u pana kościelnego z zakrystii.

14. W przyszłą niedziele (10 grudnia) – zbiórka do puszek na pomoc dla Kościoła na Wschodzie.

15. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej – dwumiesięcznika Historia Kościoła. W pierwszym numerze Historii Kościoła możemy przeczytać artykuły o dowodach na istnienie Jezusa Chrystusa, Kto zabił ks. Blachnickiego ?- rozmowa z prokuratorem oraz Pękniętą Ziemia Święta – reportaż z Izraela i Palestyny.

16. W najbliższą niedzielę naszą parafię odwiedzą przedstawiciele Fundacji ZIARNKO MAKU
z Krakowa, która współpracuje z naszymi tamtejszymi współbraćmi.

 To Fundacja, która dwunasty rok, troszczy się o rozwój dzieci oraz młodzieży.
W oparciu o Ewangelię prowadzą między innymi Katolicką Szkołę Podstawową oraz Liceum Montessori.

 Ich kolejnym dziełem jest Centrum Edukacji, Diagnozy i Rozwoju, w skrócie C.E.D.R. Pragną otoczyć opieką dzieci niepełnosprawne, utalentowane,. Aktualnie Fundacja jest na etapie remontu budynku C.E.D.R.u, w którym będą odbywać się różnorodne zajęcia w zależności od potrzeb dzieci i ich rodzin.
I to właśnie na ten cel będą prowadzić zbiórkę do puszek po mszach w przyszłą niedzielę. Serdecznie zapraszamy do wsparcia tej inicjatywy!

 

 

 

 

ks. Tomasz Sułkowski  C.R.

 proboszcz