Pozostałe Sakramenty

Pozostałe sakramenty

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Druga i czwarta niedziela miesiąca, godz. 1700.

ROCZKI

Pierwsza niedziela miesiąca, godz. 1700.

KOMUNIA I ODWIEDZINY CHORYCH

I piątek lub I sobota miesiąca, godziny poranne i przedpołudniowe.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Według umówienia.

I KOMUNIA ŚWIĘTA 

 

28 maj 2023

19 maj 2024

18 maj 2025

24 maj 2026

16 maj 2027

Wykaz dokumentów potrzebnych do chrztu św. i innych sakramentów