Towarzystwo Świętego Antoniego

Towarzystwo Świętego Antoniego jest wspólnotą modlitewną, powołaną do istnienia w roku 1996, przez ówczesnego Proboszcza parafii, Księdza Ryszarda Bazylaka. Budowa kościoła nie była sprawą łatwą, piętrzyły się trudności i kłopoty, więc Ksiądz Ryszard powołał na patrona budowy św. Antoniego, którego pomoc jest skuteczna, niezawodna. Odtąd w każdy wtorek, przed wieczorną Mszą św. pojawia się grupka wiernych, którym leży na sercu sprawa doprowadzenia parafialnej świątyni do stanu całkowitego ukończenia wszelkich prac i swą wstawienniczą modlitwą wspomaga działania Księży Proboszczów. Święty Antoni przychodzi z pomocą, inspiruje powołanych Proboszczów, wyzwala ich energię i działanie, czego efekty są widoczne. Towarzystwo Świętego Antoniego jest otwarte, każdy chętny do modlitwy może do niego dołączyć.